Nebojte se nového jazyka…

ANGLIČTINU učí

s p i s o v a t e l k a
a  l e k t o r k a


Lenka Kořínková


NOVĚ - výuka rovněž prostřednictvím SKYPE

Lenka Kořínková
Žila nepřetržitě 8 let v Austrálii (1982 – 1990), jež se stala hlavním zdrojem její znalosti anglického jazyka. Díky každodenní potřebě hovořit s lidmi kolem sebe dokázala ve velmi krátké době pochopit
mnoho principů anglického jazyka a své zkušenosti nyní předává dál.


Lekce angličtiny Lenky Kořínkové
Své zkušenosti v oblasti výuky nabyla na počátku 90. let, kdy po svém příjezdu do Čech začala vyučovat angličtinu jak ve škole, tak soukromě. Specializuje se na individuální výuku, ale rovněž vyučuje dvojice či skupiny.


Její lekce jsou vše, jen ne nudné
Sama Lenka o svém přístupu k výuce říká: “ Vedu své studenty tak, aby se přestali bát, aby je angličtina začala bavit a zcela přirozeně ji přijali za svou druhou řeč.”


Lenka Kořínková se specializuje především na gramatiku
a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Specifikem její vyučovací metody je vhled nejen do stavby, ale rovněž do „psychologie“ jazyka, což umožňuje studentům lépe pochopit a vnímat způsob myšlení v angličtině. Její lekce jsou dynamické a zároveň se vždy zcela přizpůsobuje potřebám klienta.